tisdag 5 januari 2021

Ett litet barn av Davids hus (SvPs 736)

O Gud som skapat vind och hav (SvPs 712)

Du är helig, du är hel (SvPs 709)

Ropa till Gud (SvPs 703)

Jag vill ge dig, o Herre, min lovsång (SvPs 702)

Grip du mig, helige Ande (SvPs 646)

Gud, i dina händer (SvPs 769)

Bred dina vida vingar (SvPs 190)

Det gungar så fint (SvPs 606)

Han gick in i din kamp på jorden (SvPs 358)

Glädjens Herre, var en gäst (SvPs 295)

Saliga visshet (SvPs 259)

I tro under himmelens skyar (SvPs 228)

Lär mig att bedja av hjärtat (SvPs 214b)

Gud, för dig är allting klart (SvPs 217)

Den kärlek du till världen bar (SvPs 137)

Se, vi går upp till Jerusalem (SvPs 135)

lördag 2 januari 2021

När juldagsmorgon glimmar (SvPs 121)

Bereden väg för Herran (SvPs 103)

Kristus kommer, Davids Son (SvPs 111)

Hosianna, Davids Son (SvPs 105)

Se, jag vill bära ditt budskap, Herre (SvPs 89)

Du som gick före oss (SvPs 74)

Jesus från Nasaret (SvPs 39)

O store Gud (SvPs 11)

Dagen är kommen (SvPs 122)

Ett barn är fött på denna dag (SvPs 126)

Vi sätter oss i ringen (SvPs 608)

Gå, Sion, din Konung att möta (SvPs 108)

Nu är det morgon (SvPs 181)

Dig vi lovsjunger, ärar (SvPs 443)

Jesus för världen givit sitt liv (SvPs 45)

Morgon mellan fjällen (SvPs 179)

Dina händer är fulla av blommor (SvPs 154)

Din klara sol går åter opp (SvPs 176)

Änglarna sjunger i himlen (SvPs 333)

Gud som haver barnen kär (SvPs 193)

Helig, helig, helig (SvPs 3)

Gud, vår Gud, vi lovar dig (SvPs 1)

Det är en ros utsprungen (SvPs 113)

Gud bor i ett ljus (Svps 605)

Var hälsad sköna morgonstund (SvPs 119)

Stilla natt (SvPs 114)

Nu tändas tusen juleljus (SvPs 116)

Blott en dag (SvPs 249)

Tryggare kan ingen vara (SvPs 248)

Ett litet barn av Davids hus (SvPs 736)